Kurs zawodowy dla przyszłych pośredników i zarządców nieruchomości.

Przejdź do listy wpisów


Zapraszamy przyszłych pośredników i zarządców nieruchomości na wyjątkowy – jedyny na pomorzu kurs zawodowy. System Aktywnej Współpracy Sp. z o.o. organizator kursu licencyjnego na podstawie zawartego porozumienia uzyskał akredytację Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie do organizowania kursów licencyjnych w oparciu o minimum programowe F PPRN.

Cele kursu:
Celem kursu jest wykształcenie grupy specjalistów obsługujących rynek nieruchomości i przygotowanie do uzyskania fakultatywnej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Wymagania formalne:
posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Korzyści dla uczestników:
* przygotowanie do pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika lub zarządcy,
* uzyskanie wiedzy umożliwiającej uruchomienie własnej działalności gospodarczej,
* zdobycie wiedzy pozwalającej na bezpieczne zawieranie transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości w tym "flipy", mieszkania na wynajem itp.
* zdobycie wiedzy pozwalającej na świadome zarządzanie wspólnotą mieszkaniową czy nieruchomościami własnymi lub na zlecenie.
* otwarcie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego np. w zakresie doradztwa rynku nieruchomości.
* zdobycie fakultatywnej licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości F PPRN

Wykładowcy:
Program kursu realizują min. najlepsi wykładowcy działający na rynku nieruchomości: prawnicy, doradcy rynku nieruchomości, pośrednicy i zarządcy z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

Program: Program kursu licencyjnego spełnia warunki określone w minimum programowym dla kursów licencyjnych: "Pośrednik w obrocie nieruchomościami" i "Zarządca nieruchomości" Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie.

Zapraszamy na stronę
edukacja.S-A-W.pl