Szybko.pl - własnością pośredników!!!

Przejdź do listy wpisów
Własny portal pośredników!! To hasło od wielu lat dominuje dyskusje na facebooku, konferencjach i branżowych spotkaniach. Przybiera na sile zwłaszcza przy okazji podwyżek w portalach komercyjnych. Ostatnie, dynamiczne zmiany na rynku serwisów ogłoszeniowych spowodowały niespotykaną dotychczas solidarność i konsolidację wokół projektu własnego portalu.
Intensywne analizy potencjału rynku i możliwości środowiska doprowadziły do jasnego wniosku. Tylko funkcjonujący portal wsparty powszechną akceptacją i lojalnością pośredników daje szansę na szybkie wygenerowanie skuteczności i zbudowanie konkurencyjnej pozycji na rynku.
Po raz pierwszy inicjatywa ta połączyła organizacje zawodowe, duże i małe biura pośrednictwa, pośredników zrzeszonych i niezrzeszonych, z licencją i bez, działających indywidualnie i w agencjach sieciowych. Gwarantem powodzenia projektu jest profesjonalny partner biznesowy, który odpowiada za operacyjne wdrożenie i prowadzenie przedsięwzięcia.
Efektem jest umowa partnerstwa i współpracy, dotycząca przejęcia i rozwinięcia przez środowisko pośredników gotowego projektu jakim jest ogólnopolski portal szybko.pl. Projekt zakłada:
- całkowite przejęcie portalu przez pośredników
- określenie zasad uczestnictwa w przedsięwzięciu i nabywania praw do portalu
- zapewnienie zasobów finansowych i operacyjnych niezbędnych do utrzymania portalu
Szczegóły dotyczące powoływanego przedsięwzięcia będą omawiane na serii intensywnych spotkań informacyjnych w całej Polsce.
Na pierwsze zapraszamy już 6 czerwca w Warszawie. Szczegółowe informacje prześlemy niebawem.
Kolejne spotkania odbędą się w całej Polsce. Już niebawem pierwsze spotkanie na Pomorzu.