Działka budowlana 1794 m², Wejherowo, Szczęśliwa

działka budowlana • na sprzedaż • rynek wtórny • Wejherowo • Szczęśliwa

210 000  • 1794 
117 zł za m2

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt


Dane kontaktowe

System Aktywnej Współpracy Sp. z o.o.

ul. Mściwoja 81-361 Gdynia

tel: +48 00 000 00 00

Piotr_administrator ADMINISTRATOR

tel: +48 500 490 494

Osoba do kontaktu: Marsta Nieruchomosci

 Wyślij wiadomość e-mail

Atrakcyjna działka budowlana o powierzchni 1794 m2, położona w Wejherowie przy ulicy Szczęśliwej, w niedalekiej odległości od centrum miasta. Nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje na tym terenie - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą:
Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- ustala się max intensywność zabudowy - 0,4.
- ustala się max wysokość zabudowy: do okapu dachu głównego - 3,6 m i do kalenicy -10,5 m.
- dach główny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia 35÷45; obowiązuje krycie dachówką lub innym materiałem o wzorze dachówki z wykluczeniem dachówki bitumicznej; obowiązuje kolor czerwony z dopuszczeniem różnych jego odcieni; dopuszcza się inny kolor (z wyjątkiem niebieskiego) i rodzaj pokrycia dachowego w przypadku zastosowania tego samego koloru i materiału dla wszystkich budynków na terenie oznaczonym odrębnie na rysunku planu; powyższe stwierdza organ wydający pozwolenie na budowę po złożeniu projektu (projektów) budowlanego obejmującego wszystkie budynki na obszarze odrębnie oznaczonym na rysunku planu;
- ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu (6 m od linii rozgraniczających drogi publiczne, 4 m od linii rozgraniczającej ciąg pieszo-jezdny (66KDX)), przy czym warunkiem sytuowania budynku jest wykazanie spełnienia wymaganych prawem przepisów dot. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- zabudowę sytuować minimum 5 m od granicy działki drogi wewnętrznej (działki gruntu, po której następuje dojazd do wydzielonej działki budowlanej);
- ustala się max % powierzchni zabudowy - 25%
- ustala się minimalny % powierzchni biologicznie czynnej - 40%;
- zabudowa działki budowlanej, w tym wjazd i ogrodzenie, winna być realizowana w dostosowaniu do docelowych rzędnych pasa drogowego drogi publicznej lub drogi wewnętrznej własności gminnej przylegającej do zabudowywanej działki budowlanej;
- dopuszcza się realizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na jednej działce budowlanej.
W niedalekiej odległości znajduje się przestanek autobusowy MZK, przedszkole, szkoła podstawowa.
Oferta godna polecenia dla osób ceniących spokój i bliskość natury oraz centrum miasta!!!Oferta pochodzi z Systemu Aktywnej Współpracy Rynku Nieruchomości.
Informacje zamieszczone w ofercie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kc. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny, przed dokonaniem transakcji wymagają starannej weryfikacji i winny być traktowane tylko jako zaproszenie do zawarcia umowy.

Osobą właściwą do kontaktu jest opiekun oferty, do którego w ogłoszeniu podano bezpośredni kontakt.

Dane kontaktowe

System Aktywnej Współpracy Sp. z o.o.

ul. Mściwoja 81-361 Gdynia

tel: +48 00 000 00 00

Piotr_administrator ADMINISTRATOR

tel: +48 500 490 494

Osoba do kontaktu: Marsta Nieruchomosci

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 1794 m2
  • powierzchnia działki: 1794 m2
  • dojazd: polny
  • numer oferty: SAW689303
  • data dodania: 24 Październik 2019
  • data ostatniej aktualizacji: 24 Październik 2019

Dane kontaktowe

System Aktywnej Współpracy Sp. z o.o.

ul. Mściwoja 81-361 Gdynia

tel: +48 00 000 00 00

Piotr_administrator ADMINISTRATOR

tel: +48 500 490 494

Osoba do kontaktu: Marsta Nieruchomosci

 Wyślij wiadomość e-mail